Ubytovací řád

Pokyny pro pobyt

Platba pobytu
Celou částku zašlete na účet č.: 4323476319/0800 do 10ti dnů od přijetí ubytovacího poukazu. Variabilní symbol je uveden v horní části poukazu (číslo poukazu).

Storno podmínky
Zákazník má právo odstoupit od Ubytovací smlouvy písemným oznámením. Zrušení smlouvy nastává okamžikem doručení písemného oznámení SUNDISK Family. Stornopoplatky (odstupné), se účtují z celkové ceny ubytování v následující výši:
30% z ceny ubytování od 59 do 30 dnů před termínem nástupu
50% z ceny ubytování od 29 do 15 dnů před termínem nástupu
80% z ceny ubytování od 14 do 5 dnů před termínem nástupu
100% z ceny ubytování 4 dny a méně dnů před termínem nástupu nebo pokud se zákazník k nástupu nedostaví

Změna termínu ubytování je vždy posuzována jako zrušení původní objednávky a postupuje se dle uvedených stornovacích podmínek. V případě zrušení ubytování ze strany ubytovatele má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny bez jakýchkoliv stornopoplatků (odstupného).

Děkujeme za dodržování pravidel v rekreačním středisku a přejeme Vám příjemný pobyt.

Novinky